BALET ZA DECU

/ BALET ART - PROGRAMI / BALET ZA DECU

BALET ZA DECU UZRASTA 3-14 GODINA
*termine časova za izabranu grupu pogledajte u rubrici RASPORED

POLAZNICI se raspoređuju u grupe u odnosu na uzrast i prethodno stečeno znanje.
PRVI ČAS je probni.
UPIS se vrši na bazi učlanjenja, a mesečna članarina se obračunava od 1. ili od 15. tekućeg meseca, u odnosu na termin probnog časa.
PORODIČNI PAKET podrazumeva popust na cenu mesečne članarine u iznosu od 30% za drugog ili trećeg člana porodice, bez obzira na vrstu programa.

O PROGRAMIMA :

“BABY BALET“ – uzrast 3 i 4 godine

U najmlađem uzrastu, kroz igru i maštu, bajke i priče, imitirajući pojave iz prirode, svakodnevnog života i okruženja, deca uče osnovne pojmove orjentacije u prostoru, stiču saznanja o razlikama i intenzitetu pokreta i sopstvenom telu. Osnovni ciljevi ovog programa su da se, kroz igru i zabavne vežbe, kod dece podstakne naklonost prema igri i muzici i utiče na njihov pravilan psihofizički razvoj i socijalizaciju.

Časovi se održavaju 2x nedeljno u trajanju od 45 minuta
Cena mesečne članarine je 4.200,00 din
 

„BOMBONICE“/“LUTKICE“ – uzrast 5, 6 i 7 godina

Program je baziran na upoznavanju jednostavnih ritmova, razvijanju osećaja za dinamiku
i tempo muzike, kretanje u prostoru i savladavanje osnovnih formacija, baletskih pojmova i koraka.
Kroz igru, muziku i dramaturške zadatke, deca razvijaju maštu i podstiču svoju kreativnost u grupnom radu.

Časovi se održavaju 2x nedeljno u trajanju od 45 minuta
Cena mesečne članarine je 4.500,00 din

“LABUDIĆI“/“PRINCEZE“ – uzrast 7, 8 i 9 godina

U ovom uzrastu, deca usvajaju baletski vokabular i osnove baletske tehnike.
Kroz predviđene vežbe, jačaju snagu i fleksibilnost, a tokom kreativnog dela časa, kroz dramaturško-koreografske zadatke, podstiču se da izražavaju kreativnost i individualnost i jačaju svoje samopouzdanje.

Časovi se održavaju 2x nedeljno u trajanju od:
45 minuta – „LABUDIĆI“/60 minuta – „PRINCEZE“
Cena mesečne članarine je 4.500,00 din

“BALERINE“ – uzrast 9,10 i 11 godina

Program je predviđen za polaznike koji imaju baletsko predznanje. Čas je formiran od obaveznih vežbi na podu, vežbi na štapu i na sredini sale, a primenjene vežbe jačaju snagu i fleksibilnost. Pažnja se posvećuje preciznijem usvajanju baletske  tehnike, proširenju baletskog vokabulara i  bržem usvajanju/memorisanju kombinacija.  Kroz koreografske zadatke, deca se podstiču da izraze i svoje umetničke kvalitete. Tokom rada, polaznici stiču znanja i o najznačajnijim predstavama baletskog repertoara, kompozitorima, baletskim umetnicima i umetnosti uopšte.

Časovi se održavaju 2x nedeljno u trajanju od 60 minuta
Cena mesečne članarine je 4.500,00 din

ADVANCED BALET – uzrast 12,13 i 14 godina

Program je predviđen za polaznike koji imaju baletsko predznanje. Čas je formiran od vežbi na podu, vežbi na štapu i na sredini sale, a primenjene vežbe jačaju snagu i fleksibilnost. Kroz zahtevnije muzičke ritmove i učenje novih elemenata, pažnja se posvećuje preciznom usvajanju baletske tehnike, proširenju baletskog vokabulara i  bržem usvajanju/memorisanju kombinacija.  Kroz koreografske zadatke, polaznici se podstiču da izraze i svoje umetničke kvalitete. 

Časovi se održavaju 2x nedeljno u trajanju od 75 minuta
Cena mesečne članarine je 4.500,00 din

 

SerbianEnglish