BALET ZA DECU

/ BALET ART - PROGRAMI / BALET ZA DECU

BALET ZA DECU UZRASTA 3-12 GODINA
polaznici se raspoređuju u grupe u odnosu na uzrast i prethodno pohađanje časova

– NAPOMENA –
Časovi će se održavati u skladu sa svim propisanim merama zaštite od Covid-19:
– obavezna dezinfekcija ruku i obuće na ulazu u prostor škole
– odrasle osobe moraju nositi masku tokom boravka u prostoru škole
– za presvlačenje su obezbeđene dve garderobe sa sedištima sa razmakom (veličine garderoba su 12m2 i 15m2)
– razmak/pauza između časova je 30 minuta, da bi se obavilo provetravanje i dezinfekcija prostora
– ograničen broj polaznika u grupi – jedno dete na 4m2  (sala je veličine 88m2)
– sve vežbe/koreografije rade se bez fizičkog kontakta sa drugim detetom
– svi predavači rade sa maskama

O PROGRAMIMA :

Uzrast 3 i 4 godine – “Lutkice“    
časovi se održavaju 2x nedeljno u trajanju od 45 minuta
časovi pripremne grupe održavaju se 1x nedeljno u trajanju od 45 mnuta

U najmlađem uzrastu, kroz igru i maštu, bajke i priče, imitirajući pojave iz prirode, svakodnevnog života i okruženja, deca uče osnovne pojmove orjentacije u prostoru, stiču saznanja o razlikama i intenzitetu pokreta i sopstvenom telu. Osnovni ciljevi ovog programa su da se, kroz igru i zabavne vežbe, kod dece podstakne naklonost prema igri i muzici i utiče na njihov pravilan psihofizički razvoj i socijalizaciju.

Uzrast 5 i 6 godina -“Princeze“ 
časovi se održavaju 2x nedeljno u trajanju od 45 minuta 

Program je baziran na upoznavanju jednostavnih ritmova, razvijanju osećaja za dinamiku
i tempo muzike, kretanje u prostoru i savladavanje osnovnih formacija, baletskih pojmova i koraka.
Kroz igru, muziku i dramaturške zadatke, deca razvijaju maštu i podstiču svoju kreativnost u grupnom radu.

Uzrast 7 i 8 godina – “Balerine“ 
časovi se održavaju 2x nedeljno u trajanju od 45 minuta

U ovom uzrastu, deca usvajaju baletski vokabular i osnove baletske tehnike.
Kroz predviđene vežbe, jačaju snagu i fleksibilnost, a tokom kreativnog dela časa, kroz dramaturško-koreografske zadatke, podstiču se da izražavaju kreativnost i individualnost i jačaju svoje samopouzdanje.

Uzrast 8-12 godina – Pripremni razredi I i II
časovi se održavaju 2x nedeljno u trajanju od 60/90 minuta 

Program je predviđen i za početnike i za polaznike koji imaju baletsko predznanje. Čas je formiran od obaveznih vežbi na podu, vežbi na štapu i na sredini sale, a primenjene vežbe jačaju snagu i fleksibilnost. Pažnja se posvećuje preciznijem usvajanju baletske  tehnike, proširenju baletskog vokabulara i  bržem usvajanju/memorisanju kombinacija.  Kroz koreografske zadatke, deca se podstiču da izraze i svoje umetničke kvalitete. Tokom rada, polaznici stiču znanja i o najznačajnijim predstavama baletskog repertoara, kompozitorima, baletskim umetnicima i umetnosti uopšte.

Prvi čas je probni.
Upis se vrši na bazi učlanjenja, a mesečna članarina se obračunava od probnog časa, uključujući i probni čas.
Cena mesečne članarine je 3600 din 

POGODNOSTI:

– škola obezbeđuje kostime  za javne nastupe za sve polaznike
Porodični paket – podrazumeva popust na cenu mesečne članarine u iznosu od 30% za drugog člana porodice i 50% za trećeg člana porodice, bez obzira na vrstu programa
– besplatan parking prostor u trajanju od 2 sata u okviru tržnog centra (novi) Merkator
(nalazi se u neposrednoj blizini)

SerbianEnglish