BALET ZA DECU

/ BALET ART - PROGRAMI / BALET ZA DECU

BALET ZA DECU UZRASTA 3-12 GODINA
*polaznici se raspoređuju u grupe u odnosu na uzrast i prethodno pohađanje časova

 

O PROGRAMIMA:

Baby balet – uzrast 3 i 4 godine    
časovi se održavaju 2x nedeljno u trajanju od 45 minuta

U najmlađem uzrastu, kroz igru i maštu, bajke i priče, imitirajući pojave iz prirode, svakodnevnog života i okruženja, deca uče osnovne pojmove orjentacije u prostoru, stiču saznanja o razlikama i intenzitetu pokreta i sopstvenom telu. Osnovni ciljevi ovog programa su da se, kroz igru i zabavne vežbe, kod dece podstakne naklonost prema igri i muzici i utiče na njihov pravilan psihofizički razvoj i socijalizaciju.

Nivo A1 – uzrast 5 i 6 godina
časovi se održavaju 2x nedeljno u trajanju od 45 minuta

Program je baziran na upoznavanju jednostavnih ritmova, razvijanju osećaja za dinamiku
i tempo muzike, kretanje u prostoru i savladavanje osnovnih formacija, baletskih pojmova i koraka.
Kroz igru, muziku i dramaturške zadatke, deca razvijaju maštu i podstiču svoju kreativnost u grupnom radu.

Nivo A2 – mlađa grupa uzrast 6 i 7 godina/starija grupa uzrast 7-9 godina
časovi se održavaju 2x nedeljno u trajanju od 45/60 minuta

U ovom uzrastu, deca usvajaju baletski vokabular i osnove baletske tehnike.
Kroz predviđene vežbe, jačaju snagu i fleksibilnost, a tokom kreativnog dela časa, kroz dramaturško-koreografske zadatke, podstiču se da izražavaju kreativnost i individualnost i jačaju svoje samopouzdanje.

Nivo A3 –  uzrast 9-12 godina
časovi se održavaju 2x nedeljno u trajanju od 45/90 minuta

Program je predviđen i za početnike i za polaznike koji imaju baletsko predznanje. Čas je formiran od obaveznih vežbi na podu, vežbi na štapu i na sredini sale, a primenjene vežbe jačaju snagu i fleksibilnost. Pažnja se posvećuje preciznijem usvajanju baletske  tehnike, proširenju baletskog vokabulara i  bržem usvajanju/memorisanju kombinacija.  Kroz koreografske zadatke, deca se podstiču da izraze i svoje umetničke kvalitete. Za ovaj uzrast, organizuju se i zajednički odlasci na baletske predstave, tokom kojih stiču znanja o najznačajnijim predstavama baletskog repertoara, kompozitorima, baletskim umetnicima i umetnosti uopšte.

POGODNOSTI:

roditelji ne snose troškove za nabavku kostima za javne nastupe 
– prvi čas je promotivni
–  Porodični paket – podrazumeva popust na cenu mesečne članarine u iznosu od 30% za drugog člana porodice i 50% za trećeg člana porodice, bez obzira na vrstu programa
– lokacija Novi Beograd – besplatan parking prostor u trajanju od 2 sata u okviru tržnog centra (novi) Mercator
(nalazi se u neposrednoj blizini)