Baletska škola Balet Art Novi Beograd

/ Novosti / Baletska škola Balet Art Novi Beograd

Baletska škola Balet Art Novi Beograd

U I razred osnovne baletske škole mogu se upisati devojčice uzrasta
9-12 godina i dečaci uzrasta 9-15 godina starosti, koji polože prijemni ispit.

SerbianEnglish