BALETSKA ŠKOLA

/ BALET ART - PROGRAMI / BALETSKA ŠKOLA

Pripremni razred
(priprema za upis u I razred osnovne baletske škole)

Program rada zasnovan je na programu i fondu časova propisanom od  Ministarstva prosvete RS. Časovi se održavaju 3x nedeljno, u trajanju od po 45 minuta. Program je predviđen za decu uzrasta 8- 10 godina koja imaju potrebne predispozicije za klasičan balet.

– Priprema za upis u I razred srednje  baletske škole
Program je predviđen za učenike IV razreda osnovne baletske škole koji se pripremaju za prijemni ispit za upis u srednju baletsku školu. Dinamika časova i program rada se prilagođavaju individualnim potrebama polaznika.

– Dodatna nastava: klasičan balet i istorijsko balske igre
Program je organizovan za vanredne i redovne učenike osnovne baletske škole koji imaju potrebu za usavršavanjem programa iz željenog predmeta kroz dodatne časove. Dinamika časova i program rada se prilagođavaju individualnim potrebama polaznika.

– Repertoar
Program podrazumeva pripremu varijacija za javne nastupe i takmičenja za učenike osnovne baletske škole i pripremu varijacija za javne nastupe, takmičenja i audicije, za učenike srednje baletske škole

Raspored časova/proba za bilo koji odabrani program usklađuje sa svakodnevnim obavezama polaznika i roditelja.