BALETSKA ŠKOLA

/ BALET ART - PROGRAMI / BALETSKA ŠKOLA

OSNOVNA BALETSKA ŠKOLA
U školskoj 2024/25. organizujemo nastavu za I razred osnovne baletske škole i nastavu za Pripremni razred

I razred školska 2024/25.

U I razred osnovne baletske škole mogu se upisati devojčice uzrasta od 10 do 12 godina i dečaci uzrasta od 10 do 15 godina, koji polože prijemni ispit provere psihofizičkih sposobnosti.
Prijemni ispit polaže se u državnoj baletskoj školi, u junskom ili avgustovskom prijemnom roku, a upis se vrši po položenom prijemnom ispitu.

Nastava se održava po planu i programu Ministarstva prosvete RS, a kontrolni i godišnji ispiti polažu se pred stručnom komisijom državne baletske škole.
Po završetku školske godine, učenici dobijaju zakonom predviđene sertifikate.

Nastavni predmeti:
– klasičan balet
– primenjena gimnastika  
Nastava se održava u petodnevnoj radnoj nedelji, nastavni čas je dvočas (90 minuta), a raspored časova je usklađen sa smenama i časovima u osnovnoj školi.

Pripremni razred – školska 2024/25.

U pripremni razred mogu se upisati deca uzrasta 9 i 10 godina, odnosno deca koja pohađaju III ili IV razred osnovne škole.
Prilikom upisa vrši se provera fizičkih sposobnosti i muzikalnosti.
Program rada zasnovan je na planu i programu nastave propisanom od Ministarstva prosvete RS.

*termini časova biće objavljeni u rubrici RASPORED od 15.08.2024. 

OSTALI PROGRAMI:

Priprema za upis u prvi razred srednje  baletske škole – odsek klasičan balet/odsek savremena igra
Program je predviđen za učenike IV razreda osnovne baletske škole koji se pripremaju za prijemni ispit za upis u srednju baletsku školu, odsek klasičan balet i za učenike koji se pripremaju za prijemni ispit za upis u srednju baletsku školu, odsek savremena igra. Dinamika časova i program rada se prilagođavaju individualnim potrebama polaznika.

Dodatna nastava: klasičan balet i istorijsko balske igre
Program je organizovan za vanredne i redovne učenike osnovne baletske škole koji imaju potrebu za usavršavanjem programa iz željenog predmeta kroz dodatne časove. Dinamika časova i program rada se prilagođavaju individualnim potrebama polaznika.

Repertoar – osnovna i srednja baletska škola
Priprema varijacija za javne nastupe i takmičenja za učenike osnovne i srednje baletske škole.

                 

 

SerbianEnglish