BALETSKA ŠKOLA

/ BALET ART - PROGRAMI / BALETSKA ŠKOLA

 

Pripremni razred priprema za upis u prvi razred osnovne baletske škole

U pripremni razred mogu se upisati deca uzrasta 8 do 11 godina.
Za upis u pripremni razred nije potrebno polaganje audicije.
Program rada zasnovan je na programu i fondu časova propisanom od Ministarstva prosvete RS.

Nastavni predmeti: 
klasičan balet  3x nedeljno
primenjena gimnastika 
*nastavni čas traje  60/90 minuta. 

Prvi razred osnovne baletske škole 

U prvi razred osnovne baletske škole mogu se upisati devojčice uzrasta od 9 do 12 godina i dečaci uzrasta od 9 do 15 godina, koji polože prijemni ispit provere psihofizičkih sposobnosti.

Nastava se održava po planu i programu Ministarstva prosvete RS, a kontrolni i godišnji ispiti polažu se pred stručnom komisijom državne baletske škole.
Po završetku školske godine, učenici dobijaju zakonom predviđene sertifikate.

Nastavni predmeti:
– klasičan balet
– primenjena gimnastika  
Nastava se održava u petodnevnoj radnoj nedelji, nastavni čas je dvočas (90 minuta), a raspored časova se usklađuje sa smenama i časovima u osnovnoj školi.

Svaki učenik dobija poklon paket opreme za nastavu – triko, suknjica, donji triko.
Škola obezbeđuje kostime za sve javne nastupe.

Drugi razred osnovne baletske škole

Nastava se održava po planu i programu Ministarstva prosvete RS, a godišnji ispiti polažu se pred stručnom komisijom državne baletske škole.
Po završetku školske godine učenici dobijaju zakonom predviđene sertifikate.

Nastavni predmeti:
– klasičan balet
– primenjena gimnastika  
Nastava se održava u petodnevnoj radnoj nedelji, nastavni čas je dvočas (90 minuta), a raspored časova se usklađuje sa smenama i časovima u osnovnoj školi.

Škola obezbeđuje kostime za sve javne nastupe.

Priprema za upis u prvi razred srednje  baletske škole – odsek klasičan balet/odsek savremena igra
Program je predviđen za učenike IV razreda osnovne baletske škole koji se pripremaju za prijemni ispit za upis u srednju baletsku školu, odsek klasičan balet i za učenike koji se pripremaju za prijemni ispit za upis u srednju baletsku školu, odsek savremena igra. Dinamika časova i program rada se prilagođavaju individualnim potrebama polaznika.

Dodatna nastava: klasičan balet i istorijsko balske igre
Program je organizovan za vanredne i redovne učenike osnovne baletske škole koji imaju potrebu za usavršavanjem programa iz željenog predmeta kroz dodatne časove. Dinamika časova i program rada se prilagođavaju individualnim potrebama polaznika.

Repertoar – osnovna i srednja baletska škola
Priprema varijacija za javne nastupe i takmičenja za učenike osnovne i srednje baletske škole.

                 

 

SerbianEnglish