BILJANA KNEŽEVIĆ

/ Tim / BILJANA KNEŽEVIĆ
  • član baleta Pozorišta na Terazijama

Rođena je Beogradu, 1966. godine.
Završila je baletsku školu “Lujo Davičo” u Beogradu i diplomirala klasičan balet 1984. godine.
Po završetku školovanja dobija angažman u Narodnom pozorištu u Sarajevu.
Od 1993. stalni je član Pozorišta na  Terazijama.
Dobitnik je Godišnje nagrade Pozorišta na Terazijama, 2007. godine.
Direktor baleta Pozorišta na Terazijama u sezoni 2018/19. i 2019/20.
Bavi se pedagoškim radom sa decom predškolskog uzrasta i školskog uzrasta osnovne baletske škole.
Svoje znanje iz pedagogije i metodike klasičnog baleta upotpunjava pohađanjem seminara/radionica za pedagoge klasičnog baleta:
– Metodika klasičnog baleta, predavači baletske škole pariske opere (2013.) ‘‘Fondacija Milorad Mišković’’
– Seminar metodike i pedagogije klasičnog baleta, pedagog Marco Ferrini (2016. i 2017.) u organizaciji EU, pri NFI
– Radionica/majstorski kurs, Patrick Rump (GJUM) – prevencija, rehabilitacija i poboljšanje performansi igrača (2017.) u okviru podrške programa Kreativna Evropa, pri NFI
i druge…

SerbianEnglish