ČASOVI BALETA I MERE ZAŠTITE OD COVID-19

/ Novosti / ČASOVI BALETA I MERE ZAŠTITE OD COVID-19

Časovi će se održavati u skladu sa svim propisanim merama zaštite od Covid-19:
– obavezna dezinfekcija ruku i obuće na ulazu u prostor škole
– odrasle osobe moraju nositi masku tokom boravka u prostoru
škole
– za presvlačenje su obezbeđene dve garderobe sa sedištima sa
razmakom (veličine garderoba su 12m2 i 15m2)
– razmak/pauza između časova je 30 minuta, da bi se obavilo
provetravanje i dezinfekcija prostora
– ograničen broj polaznika u grupi – jedno dete/osoba na 4m2
(sala je veličine 88m2)
– sve vežbe/koreografije rade se bez fizičkog kontakta sa drugim
detetom/osobom
– svi predavači rade sa maskama

SerbianEnglish