BALET ART PROGRAMSKA SEZONA/ŠKOLSKA GODINA
traje od 1. septembra tekuće, do 30. juna naredne godine.

UPIS/UČLANJENJE
Prvi čas je probni, a upis se vrši na bazi učlanjenja.
Učlanjenje se ostvaruje podnošenjem pristupne dokumentacije i plaćanjem prve mesečne članarine.

ČLANARINA
Mesečna članarina se plaća za članstvo u Udruženju Balet Art i obezbeđuje 8 časova u toku kalendarskog meseca, za  odabrani program.
Članarina se plaća od 01.- 07. u mesecu, za tekući mesec.

OPREMA ZA ČAS
Članovi koji pohađaju časove programa Balet za decu, u obavezi su da od drugog meseca pohađanja časova nabave i na časovima nose propisanu opremu.
Tokom časa kosa mora biti uredno pokupljena, u meri u kojoj je to moguće u odnosu na dužinu kose.
Svaki polaznik mora imati flašicu sa vodom. 

ČASOVI
Časovi se održavaju po objavljenom rasporedu, nevezano za organizaciju i program rada vrtića/osnovne škole (rekreativne nastave, ekskurzije, raspusti).
Časovi se ne održavaju samo u vreme najznačajnijih državnih i verskih praznika koji se praznuju na teritoriji RS – Nova godina i Božić (10 dana), Uskrs (4 dana) i 1. maj (2 dana).

JAVNI ČASOVI I NASTUPI
Za članove koji pohađaju časove programa Balet za decu, u toku programske sezone/školske godine, javni časovi i nastupi organizuju se u skladu sa planom aktivnosti za tekuće polugodište.

SerbianEnglish