RASPORED ČASOVA

Ukoliko su Vam potrebne dodatne informacije,  molimo pozovite nas.                      

Povodom novih mera Kriznog štaba koje će stupiti na snagu od petka, 4.12.2020, raspored časova za sve grupe biće prilagođen novonastalim ograničenjima radnog vremena. Ovaj raspored važiće do ukidanja mera.
Pronađite odgovarajuću grupu i informišite se o novim terminima.

NAPOMENA –
Časovi  se održavaju u skladu sa svim propisanim merama zaštite od Covid-19:
– obavezna dezinfekcija ruku i obuće na ulazu u prostor škole
– odrasle osobe moraju nositi masku tokom boravka u prostoru škole
– za presvlačenje su obezbeđene dve garderobe sa sedištima sa razmakom (veličine garderoba su 12m2 i 15m2)
– razmak/pauza između časova je 30 minuta, da bi se obavilo provetravanje i dezinfekcija prostora
– ograničen broj polaznika u grupi – jedno dete/osoba na 4m2  (sala je veličine 88m2)
– sve vežbe/koreografije rade se bez fizičkog kontakta sa drugim detetom/osobom
– svi predavači rade sa maskama

PROGRAMI ZA DECU

 “LUTKICE“ – uzrast 3 i 4 godine  (baby balet)

Raspored važi od 4.12.2020.

Ponedeljak16:15-17:00
Sreda16:15-17:00

Na ovoj lokaciji program trenutno nije dostupan.

  
  

“BALERINE“ – uzrast  7 i 8 godina

Novi termini važe  od ponedeljka, 7.12.2020.

Ponedeljak15:00-15:45
Sreda15:00-15:45      

Na ovoj lokaciji program trenutno nije dostupan.

  
  

“PRINCEZE“  uzrast 5 i 6 godina

Raspored važi od 4.12.2020.

Utorak16:15-17:00
Petak16:15-17:00

Na ovoj lokaciji program trenutno nije dostupan.

  
  

PRIPREMNI RAZRED I – uzrast 8 i 9  godina

Novi termini važe  od ponedeljka, 7.12.2020.

Ponedeljak 15:00-15:45
Sreda 15:00-15:45    

*Gimnastika (fakultativno) 

Na ovoj lokaciji program trenutno nije dostupan.

  
  

PRIPREMNI RAZRED II  uzrast 10+     

Novi termini važe  od ponedeljka, 7.12.2020.

Ponedeljak15:00-15:45  
Sreda15:00-15:45 

*Gimnastika (fakultativno) 

Na ovoj lokaciji program trenutno nije dostupan.

HIP HOP   uzrast 9-15 godina

Od petka, 4. decembra 2020, časovi će se održavati on line, u terminima dogovorenim sa instruktorom.

 Subota  
 Nedelja       

 

Na ovoj lokaciji program trenutno nije dostupan.

PROGRAM ZA ODRASLE

BALET ZA ODRASLE  grupa A

Prvi čas u novom terminu biće održan u utorak, 8. decembra.

Utorak14:30-15:30
Četvrtak 16:00-17:00    

BALET ZA ODRASLE  grupa B

Časovi u decembru se otkazuju.

Subota 
Nedelja               

BALET ZA ODRASLE  grupa C

Ponedeljak11:00-12:00
Četvrtak11:00-12:00

SerbianEnglish